Betalingsvoorwaarden

Sportmedisch Centrum Nieuw Rotterdams Peil (NRP) besteedt per 01-01-2017 de facturatie van haar facturen betreffende de sportgeneeskunde uit aan factoringmaatschappij Fa-Med. U ontvangt dus niet van ons, maar van Fa-Med de (rest)nota van uw behandeling. Dit op basis van de door ons verstrekte gegevens en specificaties.

Betaling via Fa-med

Fa-med is al meer dan 20 jaar specialist in het verzenden en innen van facturen voor derden. Zo’n 4.000 klanten hebben het verzenden en innen van hun facturen uitbesteed aan Fa-med. Het in opdracht verzenden en innen van facturen heet “factoring”. Dit betekent dat u de nota niet van Nieuw Rotterdams Peil maar van Fa-med ontvangt.

Over uw nota

De nota voor medische behandelingen of verrichtingen van Nieuw Rotterdams Peil ontvangt u van Fa-med. U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. De betalingsverplichting is niet anders dan wanneer u de nota rechtstreeks van Nieuw Rotterdams Peil zou ontvangen. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Zorg voor correcte (adres)gegevens

Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan Nieuw Rotterdams Peil, de zorgverzekeraar en aan Fa-med. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u Nieuw Rotterdams Peil de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (Burgerservicenummer).

Betaling van uw nota

Voor het betalen van de nota die u van Fa-med ontvangt heeft u 30 dagen de tijd. Het is belangrijk dat deze betalingstermijn in acht wordt genomen. Betaalt u niet binnen de gestelde termijn, dan is Fa-med gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. De bijkomende kosten brengen zij in rekening, conform artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De zorgaanbieder waarvan de nota afkomstig is, wordt ook geïnformeerd. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Betalen

Gebruik voor de betaling de acceptgiro onderaan de nota. Vul deze volledig in (de juiste naam, het juiste bankrekeningnummer en uw handtekening). Wanneer u de nota op een andere manier betaalt, bijvoorbeeld via internetbankieren, vergeet dan niet om het juiste notanummer (betalingskenmerk) bij de betaling op te geven. Fa-med verzoekt u het bedrag over te maken op rekeningnummer NL97ABNA0627000800 t.n.v. Fa-med B.V. in Amersfoort.

Reageren op uw nota

Indien u, om welke reden dan ook, niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen of vragen heeft over uw nota, raadpleeg dan eerst de pagina veelgestelde vragen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Contactcenter via nummer 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut). Het Contactcenter is iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Een nieuw (extra) origineel van uw nota kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900 – 0882. De kosten voor het aanvragen van een nieuw (extra) origineel bedragen € 1,30 per nota. Wilt u Fa-med per mail bereiken? Klikt u dan hier voor het reactieformulier.