Sportmedisch onderzoek

Bij Nieuw Rotterdams Peil worden verschillende sportmedische onderzoeken aangeboden. De sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering.

 

Afbeelding 12

Basis sportmedisch onderzoek (BSMO)

Voor sporters die <7 uur per week sporten en daarbij geen/weinig problemen hebben en jeugdsporters (<14 jaar). Verplicht voor o.a. motorsport (KNMV), sommige sportopleidingen, tennis (KNLTB), parachutespringen.
Inhoud basis sportmedisch onderzoek: Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest en een screenend orthopedisch onderzoek. Bij een motor- en autosportkeuring wordt ook een urineonderzoek gedaan (op eiwit/bloed/suiker).

Basis+ sportmedisch onderzoek (BSMO+)

Voor personen die intensief sporten (> 7 uur/week) of terugkerende problemen hebben
Verplicht voor o.a. wielersport (KNWU, Marmotte), voetbal (KNVB), autosport <45 jaar (KNAF),  opleiding Veiligheid & Vakmanschap (ROC). Tevens screening voor hartproblematiek <35 jaar.
Zoals een basiskeuring, aangevuld met een longfunctietest, een rust-ECG (hartfilmpje) en een vingerpriktest (cholesterol, suiker, hemoglobine). Daarmee is deze keuring ook bedoeld als screening op plotse hartdood bij sporters <35 jaar. Deze sportkeuring is voor veel sportbonden verplicht. Bij deze keuring wordt het blessurerisico in kaart gebracht zodat er eventueel preventief kan worden ingegrepen. De sportkeuring begint met het doornemen van een uitgebreide vragenlijst. Er wordt een blaastest gedaan om astma op te sporen. Op indicatie kan extra bloedonderzoek worden verricht.

Groot sportmedisch onderzoek (GSMO)

Voor personen die zeer intensief sporten, en/of >35 jaar en verplicht voor o.a. autosport >45 jaar (KNA)F. De conditie en belastbaarheid van het hart worden beoordeeld. Tevens screening voor hartproblematiek >35 jaar.
Zoals een basis+ keuring, aangevuld met een inspanningstest. Een groot sportmedisch onderzoek is bedoeld als gezondheidscontrole voor volwassenen, een soort van APK van het lichaam. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan vragen als: zijn er tekenen van hart- en vaatziekten? Wat is het risico op hart- en vaatziekten? Zijn er blessures? De conditie wordt getest door middel van een fietstest. Je kunt advies krijgen over hoe het best te starten met sporten of meer bewegen.
Als je al veel sport en je advies wilt over hoe je de prestatie nog verder kunt verbeteren is een uitgebreid sportmedisch onderzoek met VO2-max een betere keus.

Uitgebreid sportmedisch onderzoek (USMO)

Voor personen die zeer intensief sporten en daarbij prestatiegericht bezig zijn. Groot sportmedisch onderzoek inclusief VO2-maxmeting. Tevens screening voor hart- en longproblematiek >35 jaar.
Zoals een groot sportmedisch onderzoek, aangevuld met ademgasanalyse tijde de inspanningstest. Met deze waarden kan nauwkeurig de anaerobe drempel (omslagpunt) worden bepaald, de VO2-max en de trainingszones. Met de gegevens kan een gedetailleerd trainingsschema worden gemaakt en kunnen precieze trainingszones worden opgesteld op basis van het omslagpunt. Ook je prestatie en/of snelheid kan nauwkeurig worden voorspeld. Hetzelfde geldt voor de trainingsvooruitgang. Een sporttest met VO2-max kan vaak de juiste informatie leveren om een trainingsplateau (geen verbetering meer met training) te doorbreken. Daarnaast is een VO2-maxmeting ook nuttig als de inspanningscapaciteit zonder duidelijk oorzaak verminderd is of er onbegrepen moeheid of benauwdheid bestaat.

 

Sportmedisch Onderzoek of keuring aanvragen?

11 + 4 =

Bellen mag ook: